“Europa no és un ens abstracte en el qual ens haguem d’emmirallar. Europa és una realitat viva.”
PASQUAL MARAGALL, President de la Fundació
Portada > Eixos temàtics> Economia i benestar
   Publicacions
 
   Activitats
18.06.2010
18/06/2010 - Bones pràctiques sobre l'emprenedoria en el món rural

Les zones rurals representen més del 80% del territori de la Unió Europea i acullen aproximadament el 25% de la població. Actualment, són la base de xarxes socials úniques;  tradicions culturals ancestrals; i d’un ampli ventall d’activitats econòmiques que van molt més enllà de les activitats estrictament relacionades amb la pagesia. Polígons industrials, centres de serveis tecnològics, serveis d’abastiment d’aigua i energia, boscos comercials, complexes turístics, pistes d’esquí, cultius agrícoles, empreses de serveis...; tot plegat forma part de l’entramat econòmic existent al món rural.

En un altre sentit, la globalització del comerç mundial, l’abaratiment dels transports, els canvis significatius en les preferències dels consumidors, l’ampliació prevista de la UE, la nova Política Agrícola Comunitària (PAC) i un greu envelliment de la població han afectat de forma massiva el conjunt de zones rurals europees.

Per fer front als nous reptes, els patrons d’actuació dels governs europeus han començat a canviar. Per a confeccionar noves polítiques, alguns països ja s’han adonat que les polítiques sectorials tradicionals necessiten actualitzar-se o fins i tot substituir-se i que els nous entramats del món rural requereixen instruments específics. D’aquesta manera, es plantegen accions integrals, noves associacions público-privades i propostes amb base local que de forma conjunta formen part d’aquestes noves estratègies de desenvolupament local que promouen la  millora dels estàndards de vida i les possibilitats d’ocupació.

De la mateixa manera, aquestes polítiques estan donant una nova  forma al teixit social i econòmic de moltes economies rurals. Hi ha una tendència clara a recolzar polítiques d’inversió, en comptes de polítiques de subsidi i es comprova com els enfocaments sectorials ja no són suficients per a entendre les múltiples interaccions entre les activitats econòmiques i la població rural.

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), en el seu informe “El nou paradigma rural: polítiques i governança” resumeixen aquestos nous paradigmes en els següents punts: 

- Un canvi de les polítiques de subsidi a les polítiques d’inversió en les activitats més productives del món rural.

- Focalització cap a les especificitats locals per a generar avantatges competitius: patrimoni cultural, natural o producció local.

- Més atenció als bens públics que puguin afavorir indirectament les empreses locals

- Un canvi de les polítiques sectorials a les polítiques territorials, incloent esforços per a integrar diverses polítiques sectorials a nivells regionals i locals i millorant la coordinació de les polítiques sectorials a nivell dels governs centrals.

- Descentralització de l’administració i, dins dels límits, disseny de polítiques a aquest nivell administratiu.

- Increment de nous partenariats público-privats per al desenvolupament i la implementació de polítiques locals i regionals. 

Amb aquesta base teòrica, les jornades es plantegen com una petita plataforma per a conèixer quines són les noves polítiques de desenvolupament rural que s’apliquen als països europeus; quin tipus de projectes es plantegen, quins són els nous reptes que haurà d’afrontar el món rural europeu, i com poden abordar-se de forma integral i unitària per generar noves oportunitats de treball i millorar les condicions de vida i treball de la gent que viu al món rural. 

L’objectiu és mostrar noves visions i escenaris de desenvolupament rural i iniciatives que ja s’estan aplicant  amb èxit a altres països europeus i que podrien traslladar-se al nostre país.


Documentació Relacionada:
 
Plaça Trilla 4, baixos 2a. 08012 Barcelona
Tel. (+34) 93 238 89 32
info@catalunyaeuropa.net


    Mapa
sitemap
RSS
facebook
  Seguiu-nos a
facebook facebook facebook facebook