“La Fundació Catalunya Europa neix amb el propòsit d'invertir en la recerca dels coneixements i de les bones pràctiques.”
PASQUAL MARAGALL, President de la Fundació
Portada > Eixos temàtics> Economia i benestar
   Publicacions
 
   Activitats
13.11.2009
13/11/2009 - Bona pràctica sobre energies renovables

El dia 13 de novembre de 2009 ha tingut lloc a l’Auditori Pompeu Fabra del Col·legi d’Enginyers de Barcelona el seminari de bones pràctiques en medi ambient dedicat a les energies renovables innovadores. En concret, s’han tractat pràctiques com la biomassa marina, l’energia mareomotriu, la geotèrmia o les smarts grids.

El degà del Col·legi ha inaugurat la sessió amb un discurs de benvinguda i d’agraïment a la FCE per tractar un tema tant important en aquest moment tant idoni. A continuació a pres la paraula la Sra. Helena Guardans i Cambó, en qualitat de vice-presidenta de la Fundació Catalunya Europa qui ha fet èmfasi en la innovació que suposen les pràctiques que es presentaran dins del camp de les energies renovables i la importància d’aquesta recerca contínua davant d’un consum energètic sense límit. Acte seguit, el coordinador de la bona pràctica en Medi Ambient i  moderador de l’acte, el Sr. Arnau Queralt ha passat a fer les presentacions dels ponents.

En primer lloc, ha estat el torn dels Srs. Eduardo Rodríguez i Eloy Chapuli, enginyers de Bio Fuel System, qui ens han presentat el seu projecte fins ara desconegut i poc estudiat, com és el de produir energia a partir de capturar CO2. En concret, ens han parlat de la biomassa obtinguda a partir de les plantes marines. Ara bé, l’objectiu final no és només obtenir aquesta energia sinó la valoració d’aquesta i què es pot generar.  D’aquesta manera, ens han comentat alguns dels principals avantatges de la biomassa marina, i és que permet eliminar residus tant orgànics com inorgànics, al mateix temps que en traiem una utilitat, i sense oblidar que és una energia renovables i no contaminant. Finalment com a conclusió han remarcat la importància d’aquesta conversió artificial de CO2 en energia com a una futura solució.
A continuació, continuant amb el potencial energètic de mars i oceans, ha estat el torn del Sr. Josep Tatché d’Anortec qui ens ha parlat de l’energia mareomotriu. En primer lloc ha fet esment a diferents tipus d’energia mareomotriu que existeixen i diferents pràctiques, és a dir, es pot aconseguir l’energia a partir o bé de l’aprofitament de les onades (undimotriu) o bé pels corrents marins. La presentació s’ha centrat amb l’energia obtinguda a través de les onades, que és el sistema amb el qual treballa Anortec. En aquest cas, hem pogut visualitzar el sistema de funcionament del projecte Welcome que a partir de febrer del 2010 ja començarà a funcionar a Gran Canària; aquest sistema preveu un tipus de boies d’acer sobre el mar que va lligada amb una boia submergida i que amb el va i bé de les onades i el conseqüent arrossegament de la boia submergida, s’acaba generant energia. Finalment ha fet una comparació de l’energia obtinguda a través del mar amb l’eòlica, elogiant aquesta primera pel seu menor impacte visual, la seva permanència contínua i el seu millor rendiment energètic. De totes maneres, ha deixat clar que ara per ara els costos per kwh d’energia generat encara són encara força elevats i per tant un dels objectius actuals és el de desenvolupar aquesta tècnica per tal d’augmentar la potència de kwh i abaratir preus.

Després d’una breu pausa-cafè s’ha reprès el seminari amb la presentació del Sr. Bartomeu Casals de Geotècnics Innova qui ha parlat enlloc del Sr. Manel Vinyals que per un problema d’última hora no ha pogut assistir. El model presentat pel Sr. Casals, a diferència de les altres tècniques presentades, és que és una pràctica que ja s’està utilitzant: l’energia geotèrmica. La primera característica d’aquest tipus d’energia extreta del subsòl, és que dependrà tant de la profunditat sota terra a la qual estem com de l’època estacional. Per tal d’aprofitar aquesta energia, que en un principi seria d’un cost zero, cal pagar “un peatge” que en aquest cas seria el d’un bescanviador tèrmic que faci possible transportar l’energia des del terra fins a les llars. Després de parlar sobre la geotèrmia i com es fa possible, ha presentat diferents instal·lacions construïdes amb el sistema energètic geotèrmic i de les múltiples maneres que es pot obtenir l’energia. Ha remarcat la importància d’aprofitar qualsevol obra sobre un terreny per plantejar la instal·lació d’aquests bescanviadors.

Finalment ha estat el torn del Sr. Pau Rey de Zabala i membre de la Plataforma Europea de Xarxes elèctriques qui ha presentat les smarts grids o altrament dit, les xarxes d’electricitat intel·ligents. Primerament ha fet una breu presentació d’aquesta iniciativa creada al 2005 per la Comissió Europea, ja que fins el moment no hi havia cap programa que inclogués les xarxes elèctriques. Durant la seva intervenció ha parlat d’una necessitat de canviar l’actual model centralitzat d’energia elèctrica (d’un sol productor als consumidors), que com ha assenyalat, només hi pensem el dia en que falla la llum o hi ha una avaria elèctrica. El treball d’aquesta plataforma és el de presentar estudis i informes que la Comissió els encarrega al respecte, com per exemple la creació d’una agenda estratègica d’investigació o la provisió i reptes d’aquest nou model de xarxa, de la qual s’han identificat quatre factors clau; la xarxa elèctrica del futur ha de ser: flexible, accessible, fiable i econòmica. D’altra banda, el ponent ha remarcat una altra realitat a la qual s’afronta diàriament la xarxa elèctrica actual i és que les seves estructures s’estan quedant obsoletes. Ja per finalitzar la seva intervenció, ha recordat alguns dels objectius energètics marcats per la UE de cara al 2020, com són la reducció de CO2, augmentar l’ús de les energies renovables i aconseguir un estalvi energètic.

Després d’aquesta última ponència s’ha obert un ampli torn de preguntes i de debat entre els assistents i el Sr. Arnau Queralt ha tancat l’acte amb la notícia de la publicació de la bona pràctica a partir de les conclusions extretes en aquestes presentacions.


Documentació Relacionada:
 
Plaça Trilla 4, baixos 2a. 08012 Barcelona
Tel. (+34) 93 238 89 32
info@catalunyaeuropa.net


    Mapa
sitemap
RSS
facebook
  Seguiu-nos a
facebook facebook facebook facebook