“Amb la certesa que Catalunya pot aportar molt, però aprendre encara més.”
PASQUAL MARAGALL, President de la Fundació
Portada > Eixos temàtics> Economia i benestar
   Publicacions
 
   Activitats
29.09.2011
29/09/2011 - 'Es pot salvar l'euro? Inestabilitat financera, disparitat nord-sud a Europa'
Antoni Castells Sala: convidats i mitjans Jordi Gual, Jaume Ventura i Gabriel Zuñiga Jaume Ventura Jordi Gual Jaume Ventura i Jordi Gual

Antoni Castells, president del Consell Assessor de la Fundació Catalunya Europa va presentar l’acte destacant, especialment, que la situació en la que es troba Europa actualment està provocada per la doble confluència de la greu crisi financera i de la crisi de l’euro. En aquest sentit, va afirmar que no existeix moneda sense estat, donat que la unió monetària requereix d’una unió política, va afirmar que cal completar la unió política de la UE.
 
Jaume Ventura, durant la seva exposició, va aclarir que els ajuts de la política monetària no han servit per augmentar el crèdit si no per pagar el deute antic retardat.

Va proposar 4 maneres de resoldre la situació econòmica actual: 1) Que es provoqui una altra bombolla com la que es va produir al 2003. 2) Que els països que no puguin pagar el deute, senzillament, no el paguin. De la mateixa manera que tampoc ho fan les empreses endeutades. La única cara negativa d’aquesta opció, és la pèrdua de credibilitat davant dels altres estats. Aquesta és, sens dubte, l’opció més recolzada pel Sr. Ventura. 3) Que es produeixi un ajustament fiscal, de manera que el deute sigui repercutit als contribuents. 4) Que sigui la inflació la que contraresti al deute, tot i que afirmà que és l’error que es comet més sovint.

Ventura va concloure afirmant que la crisi de l’euro és l’efecte de la fallida dels estats, per aquest motiu, caldria eliminar els fons de rescat.

Jordi Gual, va iniciar la seva xerrada dient que la crisi del deute sobirà és realment la causa de les dificultats del sector bancari europeu. Donat que el pacte d’estabilitat no ha funcionat cal una unió fiscal i uns mecanismes de correcció comuns. Va afirmà que el deute cal que sigui distribuït, tot i que hi ha d’haver excepcions com és el cas de Grècia, en què una part del deute l’han de pagar els grecs i l’altra els bancs. El cas grec, no obstant, ha de ser l’últim, és necessari dissenyar mecanismes per evitar una nova bombolla i, en cas que aquesta acabi produint-se, s’haurien de repartir els costos. Per tot això, és vital un acord polític.

Va destacar, especialment, que si es persegueix un augment del creixement econòmic europeu, és imprescindible una major consolidació europea dels estats que tenen menys dèficit, sempre i quan, els altres estats, no gastin més del que ingressen.

Gual va destacar especialment que cal una autoritat europea en política fiscal per no posar en perill la moneda comú, l’euro.

Fotografies: José Luis Biel


Pensem Europa: 29/09/2011


Jaume Ventura: Tem que l'actual situació econòmica pugui fer créixer el rebuig a Europa?


Jordi Gual: Són suficients les mesures que està prenent la comissió Europea?


Jaume Ventura: Són suficients les mesures que està prenent la comissió Europea?


Jordi Gual: Quins creu que són els efectes de la liberalització financera a nivell domèstic i internacional?


Documentació Relacionada:
 
Plaça Trilla 4, baixos 2a. 08012 Barcelona
Tel. (+34) 93 238 89 32
info@catalunyaeuropa.net


    Mapa
sitemap
RSS
facebook
  Seguiu-nos a
facebook facebook facebook facebook