“Europa no és un ens abstracte en el qual ens haguem d’emmirallar. Europa és una realitat viva.”
PASQUAL MARAGALL, President de la Fundació
Portada > Eixos temàtics> Economia i benestar
   Publicacions
 
   Activitats
11.04.2011
11/04/2011 - 'Emprenedoria rural a Europa: una realitat'

Arran de les jornades de bones pràctiques europees en emprenedoria al medi rural celebrades el juny del 2010, finalment es va presentar una publicació, en el marc del Cicle Pensem Europa, que recull aquestes Jornades i trasllada els quatre casos europeus presentats (Itàlia, Regne Unit, França i Finlàndia) a la realitat del terreny català per extreure’n unes conclusions. Aquest anàlisi és el que la seva autora, Eva Tarragona, ens va explicar durant la seva ponència i la manera com s’havia estructurat la taula rodona.

En el llibre s’analitza les respostes de cada un dels casos presentats que responia simultàniament a 4 preguntes formulades per la mateixa Eva Tarragona: 1. Les línies principals de les polítiques de desenvolupament rural de cada país, específicament aquelles que “marquen la diferència”. 2. Sistema de funcionament i d’aplicació d’aquestes polítiques (impuls públic, implicació privada, implicació social, etc.) 3. Polítiques i programes específics d’impuls de l’emprenedoria, la diversificació econòmica i la generació de llocs de treball en el medi rural. 4. Projectes específics considerats com a “bones pràctiques” amb un enfocament transversal, transferibles i amb l’objectiu de millorar l’ocupació al món rural. A partir de les respostes de cada un l’autora ha pogut comparar la realitat de cada país amb la situació del medi rural català, on encara cal trencar amb alguns estereotips com el de percebre el medi rural com avorrit, o el fet que costi tant trobar recolzament social per l’emprenedor, que encara es percep com una decisió massa arriscada.

La segona part de l’acte ha estat el torn del Sr. José Manuel Hernández, de la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea. Primerament va mostrar la realitat del medi rural europeu a partir de mapes i dades, en tant que les zones rurals representen el 80% del territori europeu i gairebé la meitat del Pressupost de la UE va destinat al sector agrícola a través de la Política Agrícola Comuna (PAC). Les tendències actuals de les zones rurals, malgrat que augmentaven les taxes de creixement de població i havia baixat l’atur respecte anys anteriors, encara són de despoblació cap a les àrees urbanes.

Posteriorment a la introducció del panorama Europeu, José Manuel Hernandez, va centrar-se en una de les branques de les PAC: les polítiques europees de desenvolupament rural i el per què de la seva necessitat, donada la gran importància que representa el camp europeu, i la varietat i especificitats de cada territori fan que cuidar-lo costi diners i per tant aquests programes són els instruments per afrontar aquests reptes i tirar endavant les oportunitats. Concretament, el programa FEADER 2007-2013 té un pressupost de 96.000 M € per tot Europa dels quals Catalunya en rep aprox. 287M €. A partir d’aquest programa es pretén sobretot: Millorar la competitivitat dels territoris rurals, preservar el medi ambient i valor paisatgístic y millorar la qualitat de vida al medi rural.

Finalment, el comissari europeu va presentar dos programes pel desenvolupament rural que s’estan duent a terme actualment: un d’ells és el contracte global d’explotació que segons va dir té força èxit a Catalunya i zones de França; i els programes Erasmus per emprenedors en el qual s’ofereix a un jove emprenedor un intercanvi amb un empresari expert d’un altre país. 

La sessió va acabar amb un ampli debat entre el públic assistent i els ponents, en el qual Eva Tarragona va aportar la seva experiència pròpia com emprenedora rural que és des de fa tres anys amb l’empresa montanyanes. 


Documentació Relacionada:
 
Plaça Trilla 4, baixos 2a. 08012 Barcelona
Tel. (+34) 93 238 89 32
info@catalunyaeuropa.net


    Mapa
sitemap
RSS
facebook
  Seguiu-nos a
facebook facebook facebook facebook