“Europa no és un ens abstracte en el qual ens haguem d’emmirallar. Europa és una realitat viva.”
PASQUAL MARAGALL, President de la Fundació
Portada > Eixos temàtics> Societat i Cultura
   Publicacions
 
   Activitats
30.09.2014
Bones pràctiques en finançament de cinema europeu: els Tax Shelters a la indústria cinematogràfica belga

Ahir, dimarts 30 de setembre, la Fundació va organitzar junt amb el Cercle de cultura i la productora Mallerich-Films Paco Poch la conferència “els Tax Shelter a la indústria cinematogràfica belga” amb el seu principal impulsor, Patrick Quinet.

L’acte, que es va celebrar a la sala d’actes del Cercle de Cultura, es va iniciar amb unes paraules de benvinguda per part del seu President, Francesc Bellmunt, i la presentació del Director de la Fundació Catalunya Europa (FCE) , Max Vives-Fierro. Vives-Fierro va explicar que l’acte s’emmarcava en les iniciatives impulsades en el marc de la línia editorial de bones pràctiques de la FCE, en el qual es preveu presentar en breu una publicació que reculli dos casos d’èxit en la posada en pràctica de mecanismes d’incentius fiscals per a promoure el cinema europeu: els Tax Shelter per al cas de Bèlgica i els Soficas, en el cas de França.

Tot seguit, Paco Poch, productor de cinema i coorganitzador de l’acte, va presentar la taula amb Alba Mondéjar, directora de producció i autora de l’estudi que publicarà la Fundació, i Patrick Quinet, productor belga i impulsor dels Tax Shelter.

L’autora de l’estudi va explicar breument el contingut de l’informe, elaborat des d’una aproximació caleidoscòpica, molt recolzada en la informació procedent d’entrevistes, i els reptes que li va suposar treballar en aquest tema tan poc conegut a casa nostra. En aquest sentit, Mondéjar, va exposar la importància de donar a conèixer aquesta bona pràctica davant d’una necessitat real del sector cinematogràfic a Catalunya i Espanya, ja que els resultats aconseguits a Bèlgica a través dels Tax Shelter es tradueix en l’impuls del seu potencial creatiu i en l’increment dels llocs de treball. L’autora va donar pas a que el productor belga exposés detalladament la creació i desenvolupament dels Tax Shelter. 

En aquest sentit, Quinet va voler posar en context la iniciativa i va explicar que aquesta no va poder ser viable fins fins la dècada dels 90 quan la indústria cinematogràfica belga va començar a agafar importància, prestigi internacional, augment de produccions, etc. En aquells moments ja hi havia altres sistemes d’incentius fiscals similars als Tax Shelter que funcionaven per exemple a Regne Unit, Irlanda, Luxemburg o Quebec i ell, com a president de l’Union des Producteurs de Films Francophones i el president homòleg de la part flamenca van anar junts a veure al Ministre de Finances del moment per plantejar el problema de finançament d’aquest sector que volia créixer però necessitava més ajudes i finançament. Es van trobar amb un polític molt receptiu i amb voluntat de portar el tema al Parlament per proposar una llei que ho regulés, i finalment amb molta agilitat així es va produir.

Quinet va explicar que calia buscar una fórmula que permetés atraure inversors, i per tant calia reduir els riscos de la inversió i assegurar un major percentatge de beneficis per tal que les empreses fossin receptives a participar-hi.  En el PowerPoint que s’adjunta es poden trobar els detalls de la fórmula, que quedaran més ben desenvolupats en l’estudi a publicar en els propers mesos. Quinet també va revisar breument les modificacions posteriors que han estat necessàries per tal de garantir que la fórmula d’incentius fiscals no sigui aprofitada de manera oportunista pels inversors i intermediaris en detriment dels recursos disponibles per a la producció, ja que l’objectiu últim de la iniciativa és precisament promoure la indústria cinematogràfica local en particular, i europea en general. Així mateix, per tal que la implementació dels Tax Shelter tingui èxit, va recordar que aquesta iniciativa ha d’anar acompanyada de fons públics.

Finalment, Quinet va exposar els beneficis generats a través d’aquest sistema de finançament, amb un augment notable de produccions belgues, de pressupostos, d’ocupació, etc. L’acte va cloure amb un debat entre el públic assistent, entre el qual es va parlar de la possibilitat de rèplica d’aquest sistema a Catalunya. Una diputada del Parlament de Catalunya i membre de la Comissió de Cultura que assitia a l’acte va comentar el fet que aquest sistema per ara no seria exportable a Catalunya ja que en aquests moments no disposa de les competències de recaptació d’impostos necessàries per a l’aprovació i desenvolupament d’aquesta iniciativa. 


Documentació Relacionada:
 
Plaça Trilla 4, baixos 2a. 08012 Barcelona
Tel. (+34) 93 238 89 32
info@catalunyaeuropa.net


    Mapa
sitemap
RSS
facebook
  Seguiu-nos a
facebook facebook facebook facebook