“Amb la certesa que Catalunya pot aportar molt, però aprendre encara més.”
PASQUAL MARAGALL, President de la Fundació
Portada > Eixos temàtics> Governança i democràcia
   Publicacions
 
   Activitats
Governança i democràcia

La política contemporània està cada vegada més vinculada a una forma de governar horitzontal i orgànica que inclogui, alhora, la pròpia ciutadania en els processos de reflexió i decisió. La governança política, en un context d’interdependència econòmica i política creixent, fa una major incidència a l'eficàcia político-econòmica, la qualitat democràtica i l’orientació ètica de les intervencions de l’estat, quelcom que esdevé la base de la legitimitat política. Aquest eix d’estudi, aplicat a la realitat europea, s’orienta a l’anàlisi de l’entramat institucional i la interacció entre els diferents nivells de govern europeus; la distribució de competències cap amunt (integració europea) i cap avall (descentralització territorial); les formes d'interacció en xarxa de les administracions públiques amb el mercat, les organitzacions privades i la societat civil; el rol d’Europa en el món; etc. En suma, l’objectiu és estimular l’intercanvi d’idees entre diferents sectors de la societat civil i l’administració pública, oferir claus d’interpretació del futur de Catalunya en el marc d’Europa, alhora que contribuir en la construcció d’un projecte europeu comú.

 
Plaça Trilla 4, baixos 2a. 08012 Barcelona
Tel. (+34) 93 238 89 32
info@catalunyaeuropa.net


    Mapa
sitemap
RSS
facebook
  Seguiu-nos a
facebook facebook facebook facebook