“La personalitat nacional de Catalunya està dotada d’una innegable vocació europea. ”
PASQUAL MARAGALL, President de la Fundació
Portada > Eixos temàtics> Governança i democràcia
   Publicacions
 
   Activitats
Governança i democràcia

La política contemporània està cada vegada més vinculada a una forma de governar horitzontal i orgànica que inclogui, alhora, la pròpia ciutadania en els processos de reflexió i decisió. La governança política, en un context d’interdependència econòmica i política creixent, fa una major incidència a l'eficàcia político-econòmica, la qualitat democràtica i l’orientació ètica de les intervencions de l’estat, quelcom que esdevé la base de la legitimitat política. Aquest eix d’estudi, aplicat a la realitat europea, s’orienta a l’anàlisi de l’entramat institucional i la interacció entre els diferents nivells de govern europeus; la distribució de competències cap amunt (integració europea) i cap avall (descentralització territorial); les formes d'interacció en xarxa de les administracions públiques amb el mercat, les organitzacions privades i la societat civil; el rol d’Europa en el món; etc. En suma, l’objectiu és estimular l’intercanvi d’idees entre diferents sectors de la societat civil i l’administració pública, oferir claus d’interpretació del futur de Catalunya en el marc d’Europa, alhora que contribuir en la construcció d’un projecte europeu comú.

 
C/ Pons i Subirà, 3. 08005 Barcelona
Tel. (+34) 93 238 89 32
info@catalunyaeuropa.net


    Mapa
sitemap
RSS
facebook
  Seguiu-nos a
facebook facebook facebook facebook