“La personalitat nacional de Catalunya està dotada d’una innegable vocació europea. ”
PASQUAL MARAGALL, President de la Fundació
Portada > Eixos temàtics> Ciutats i Territoris. Model Barcelona
   Publicacions
 
   Activitats

El projecte "Model Barcelona: revisió i propostes per a un nou model de ciutat" vol obrir un debat al voltant dels desafiaments de les ciutats del futur en el marc d’una reflexió sobre les ciutats globals i les ciutats europees.

El model de Barcelona que emergeix amb el Projecte Olímpic de Pasqual Maragall encara no ha trobat un relleu o una visió renovada i actualitzada a la llum dels nous desafiaments urbans. Les propostes actuals són sectorials i estan fragmentades, els hi manca una visió integral. Per aquest motiu el "Model Barcelona" s’articula en quatre grans eixos: Innovació Democràtica, Innovació Econòmica, Innovació Social i Sostenibilitat, amb la component tecnològica com a eix vertebrador i transversal.

El programa facilitarà un espai d’anàlisi i arxiu de l’evolució de la ciutat, on es compararan les tendències i bones pràctiques internacionals; un espai de contacte, debat i col·laboracions professionals amb definició de tendències i propostes per fer front als nous desafiaments urbans, partint del model de ciutat de Pasqual Maragall i en el marc Horitzó 2020. 
 
Plaça Trilla 4, baixos 2a. 08012 Barcelona
Tel. (+34) 93 238 89 32
info@catalunyaeuropa.net


    Mapa
sitemap
RSS
facebook
  Seguiu-nos a
facebook facebook facebook facebook